BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
  Rize’nin ve Çamlıhemşin’in florası hakkında yapılan bazı araştırmaların sonucu aşağıda belirtilmiştir.
Rize florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi, Tübitak Proje No: T.B.A.G.-650, Prof.Dr. Adil Güner ve Ark.1987: Yapılan araştırmada toplam 1430 flora (bitki) çeşidi tespit edilmiştir.

North- East Turkey Black Sea Forests Project, Draft Botanical Survey, Byfield, A. May 1995: Araştırmada Fırtına Deresi başlığı altında alanda 145 nadir, 24 endemik tür bulunduğu ve endemizm oranının %17 olduğu belirtilmiştir.

D.K. Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Raporu, 10 Ekim 1989: Raporda alanın Şenyuva mevkiinde yaklaşık 1.5 ha büyüklüğünde kalın çaplı (10-18 cm) ve boylu (6-8.5 cm) şimşirlerden oluşan bir meşçere olduğu ve korunmaları için en hassas koruma statüsü olan Tabiat Koruma Alanı olarak tekrif edilmesi teklif edilmektedir.

Doğu Karadenizin doğal yaşlı ormanları, Kurdoğlu,O. 1996: Dünyada hızla azalan ve en değerli ekosistemlerden biri olarak kabul edilen doğal yaşlı ormanlar, milli parkın da dahil olduğu fırtına havzasının korunması gereken kaynak değerlerinin başında gelmektedir. Yapılan incelemelerde doğal yaşlı ormanların özellikle Çamlıhemşin’in yukarı bölümleri ile Ayder, Fırtına ve Elevit vadilerinin her iki yamacında yayıldığı gözlenmiştir.

Rize ili ve yöreleri ülkemizin bitki coğrafyası bakımından 3 büyük flora bölgesi olan Euro-Siberian,İrano-Turanian ve Mediterranean(Akdeniz) bölgelerinden Euro-Siberian flora bölgesinin Colchis(Kolşik) kesiminde kalmaktadır. Türkiye’deki Euro-Siberian flora alanı Ordu ili Melet Irmağı ile iki kesime ayrılmaktadır. Doğusunda kalan kesim Kolşik batısında kalan kesim ise Öksin olarak adlandırılmaktadır.

Genel olarak Kolşik Flora kesiminde kalan Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında Akdeniz Florası elementleri ile yer yer İran-Turan kökenli bitkiler de bulunmaktadır. Bu üç gurup flora elementlerinden kuşkusuz en zengini Kolşik bitkilerdir.Yörede yapılan bazı araştırmalarda aşağıdaki Kolşik bitkiler tesbit edilmiştir.

- Pice orientalis(L) Link :Doğu Ladini
- Abies nordmanniana(Stev.)Spach :Doğu Karadeniz Göknarı
- Pinus sylvestris L.Ssp.Hamata :Sarıçam
- Taxus baccata L. :Adi Porsuk
- Fagus Orientalis Lipsky :Doğu Kayını
- Ulmus glabra Huds :Dağ Karaağacı
- Acer Cappadocicum Gledit :Doğu Karadeniz Akçaağacı
- Acer trautvetteri Medw. :Kayın Gövdeli Akçaağaç
- Acer platanoidesL. :Çınar yapraklı Akçaağaç
- Castanea sativa Mill. :Anadolu Kestanesi
- Alnus glutinosa(L)Gaertn.Ssp.barbata(C.A.mey.)Yalt :Sakallı Kızılağaç
- Tilla rubra DC. Ssp.caucasica :Kafkas Ihlamuru
- Ostrya carpinifolia Scop. :Gürgen yapraklı Kayacık
- Carpinus betulus L. :Adi gürgen
- Diospyros lotus L. :Küçük Meyveli Trabzon Hurması---- 
- Buxus sempervirens L. :Adi Şimşir
- Rhododendron ponticum L.:Mor çiçekli Orman Gülü
- Rhododendron luteum Sweet:Sarı Çiçekli Orman Gülü
- Rhododendron smirnovii Trautv.:Pembe Çiçekli Orman Gülü
- Rhodedendron cucasicum Pall.:Kafkas (Beyaz)Orman Gülü
- Rhododendron ungerni Trautv. :Kırmızı Orman Gülü
- Osmanthus decorus (Boiss.Ball) Kasaplıgil :Osmantus
- Quercus pontica C.Koch:Doğu Karadeniz Meşesi
- Betula medwediewii Regel: Kızılağaç Yapraklı Huş
- Rhamnus imeretinus Booth.:Büyük Yapraklı Cehri
- Rosa villosa L. :Tüylü Kuşburnu
- Epigaea gaultheroides (Boiss et Ball)
- Campanula (Takth )
- Papaver lateritium Koch.
- Lilium monadelphum Bieb.

Akdeniz Kökenli Bitkiler

- Erica arborea L.:Ağaç Funda
- Arbutus andrachne L.:Sandal 
- Arbutus unedo L.:Kocayemiş
- Cistus creticus L. :Tüylü Laden
- Cistus salviifolius L. :Adaçayı Yapraklı Laden
- Cotinus coggygria scop. :Peruka Çalısı
- Rhus coriaria L. :Derici Sumağı
- Phillyrea latifolia L. :Akçakesme
- Juniperus oxycedrus L. :Katran Ardıcı
- Ficus carica L. :İncir---
- Xianthemum nummularium (L)Mill.
- Ruscus aculeatus L. :Yabani Mersin
- Pistacia terebinthus L.Ssp.Palaestina
- (Boiss.)Engler :Menengiç
- Colutea armena Boiss.Et Huet.:Patlangıç Çalısı
- Xeranthemum annuum L.
- Teucrium polium L.
- Eryngium campestre L.

İran –Turan kökenli bitkiler

- Quercus macranthera Fisch.Et Mey.
- Ssp.Syspirensis:İspir Meşesi
- Berberis crataegina DC. :Siyah Meyveli Karamuk
- Paliurus spina-christii Mill :Karaçalı
- Acer tataricum L. :Tatar Akçaağacı
- Celtis glabrata Stev. :Dahum
- Celtis tournefortii Lam.:Doğu Çitlenbiği
- Rosa elymaitica Boiss. Et Hausskn. 
- Rosa pisiformis (Christ.) D. Sons.
- Cotoneaster morulus Pojk.
- Rhamnus pallasii Fisch. Et Mey.
- Astragalus microcephalus Willd. :Geven
- Astragalus aureus Willd.:Sarı Geven
- Acantholimon libanoticum Bolss. :Kirpi Otu
- Salvia cryptantha Montbr.:Tüylü Adaçayı
- Morina persica L. 
- Capparis ovata Dest. Var. Herbacea
- (Willd) Zoh.
- Convolvulus cantabrica L.

ve 

-Geranium türleri
-Prunella
-Primula
-Fragaria (çilek)
-Rubus türleriGaleri
Galerimiz'de Rize'nin birbirinden güzel yaylalarının fotoğraflarını ve Liligum'a ait fotoğrafları bulabilirsiniz.
Aktiviteler
Çamlıhemşin'in eşsiz doğasının tadını çeşitli aktivitelerle doyasıya çıkarabilirsiniz..
Biyolojik Çeşitlilik
1430  bitki çeşidi, 250 kuş çeşidi, nadir yaban hayatı ile dünyanın korumada öncelikli 200 bölgesinden birini yaşayın.
 
Doğal Ürünler
Çamlıhemşin'in doğasından beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerimizi tatmadan Ayder'den ayrılmayın...
Ayder Yaylası
Türkiye'nin en güzel yaylası olarak bilinen Ayder Yaylası, doyumsuz şelale manzarası, eşsiz doğasıyla sizleri bekliyor.
Ziyaretçi Defteri
Bir Kez Sevdalanınca,
Sevda Bir Ömür Yaşar,
Üç günlük Fırsat Bulsa,
Seven Liliguma Koşar


Tüm Hakları Saklıdır Liligum Dağ Evi 2010